środa, 9 grudnia 2015

5 powodów, dla których należy używać odzieży ochronnej - przepisy BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy to jedna z ważniejszych spraw w dobrze funkcjonującym zakładzie pracy. Jednymi z najważniejszych przepisów bhp są te traktujące o odzieży ochronnej. Zapraszamy do przeczytania niezbędnych informacji na ten temat i zweryfikowania tej wiedzy ze swoim doświadczeniem.

 1. Ryzyko uszkodzenia poszczególnych części ciała

Do najbardziej podstawowych środków ochrony należą ubrania pozwalające w ogólnym stopniu ochronić całe ciało. Pracownik powinien ich stosować z pełną odpowiedzialnością. Ma również prawo do korzystania z nich, jeśli widzi taką potrzebę. Więcej o środkach ochrony osobistej można dowiedzieć się ze strony http://szkoleniabhp.edu.pl. Czasami zakłady pracy nie wyposażają swoich pracowników w ubrania robocze – jest to ogromny błąd i wykroczenie w ramach kodeksu pracy i przepisów bhp.

Do środków ochrony osobistej ogólnej należą takie przedmioty, jak:

 • ubrania, 
 • kombinezony, 
 • kurtki, 
 • bluzy, 
 • kamizelki, 
 • spodnie, 
 • fartuchy, 
 • fartuchy przednie, 
 • płaszcze, 
 • peleryny, 
 • ochraniacze barku, 
 • ochraniacze klatki piersiowej, 
 • ochraniacze brzucha, 
 • ochraniacze pośladków, 
 • osłony tułowia, 
 • osłony głowy i karku, 
 • kamizelki ostrzegawcze, 
 • kurtki ostrzegawcze, 
 • spodnie ostrzegawcze, 
 • narzutki ostrzegawcze, 
 • inne rodzaje odzieży ochronnej.
 1. Ryzyko zatrucia, poparzenia, zetknięcia z niebezpiecznymi substancjami

W pracy w laboratorium, kopalni czy innym miejscu, w którym istnieje ryzyko zetknięcia się z konkretnymi, zagrażającymi zdrowiu substancjami powinniśmy szczególnie chronić swoje kończyny – przed kroplami kwasów, substancji żrących itp.

Środki ochrony kończyn górnych: Rękawice ochronne, ochraniacze dłoni, ochraniacze nadgarstka, ochraniacze nadgarstka i przedramienia, ochraniacze łokcia, ochraniacze przedramienia i ramienia, inne środki ochrony rąk. Ośrodki ochrony kończyn dolnych: buty, półbuty, trzewiki, saperki, półsaperki, kalosze, sandały, trepy, ochraniacze stopy, ochraniacze golenia, ochraniacze kolana, ochraniacze uda, getry, inne ośrodki ochrony nóg.

Dodatkowo wato wspomnieć o środkach ochrony twarzy: okulary, gogle, osłony twarzy, tarcze. Ciekawe info na ten temat znajdziecie na http://www.centrumszkolen.net/szkolenia-bhp/

 1. Prace na wysokościach

Prace na wysokościach mogą być szczególnie niebezpieczne, jeśli nie jesteśmy w ich trakcie odpowiednio zabezpieczeni – specjalnymi wiązaniami lub pasami. Pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom komplet niezbędnych zabezpieczeń, o których mowa w przepisach bhp.

Uprzęże, w tym szelki bezpieczeństwa i pasy biodrowe, linki bezpieczeństwa, amortyzatory, urządzenia samohamowne, inne środki chroniące przed upadkiem.

 1. Temperatura

W zakładzie pracy istotne jest to, aby pracownik mógł wykonywać swoje czynności zawodowe w określonych przez prawo pracy warunkach: nie może być ani za zimno, ani za ciepło – oczywiście nie mówimy o konkretnych przypadkach, w których praca ma charakter zewnętrzny lub temperatura musi być wysoka – chodzi jednak o to, by pracownikom zapewnić np. środki izolujące cały organizm:

 • środki z doprowadzaniem powietrza, 
 • środki umożliwiające stosowanie izolującego sprzętu ochrony układu oddechowego, 
 • środki umożliwiające doprowadzenie powietrza lub stosowanie sprzętu ochrony układu oddechowego.

 1. Prace z substancjami pogarszającymi jakość cery

W przepisach bhp zawarte są również wskazówki do postępowania w przypadku, gdy praca może powodować uszkodzenie cery, pogorszenie jakości. Wtedy najlepiej stosować środki ochraniające skórę: środki osłaniające skórę – kremy, pasty, maści; środki oczyszczające skórę, środki regenerujące skórę.piątek, 4 grudnia 2015

Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym UDT


Zapraszamy do przeczytania naszego najnowszego tekstu, który traktować będzie o Urzędzie Dozoru Technicznego. UDT to najważniejsza w branży urządzeń transportu bliskiego instytucja, która zarządza wydawaniem nowych uprawnień i legitymacji dla operatorów. Urząd zajmuje się dozorowaniem wózków widłowych, ładowarek teleskopowych, podestów ruchomych, żurawi i innych.

Czym jest dozór techniczny?

Dozór techniczny to działania, które zmierzają do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania maszyn i urządzeń technicznych. Z tym zagadnieniem łączy się szereg aktów prawnych, które regulują pracę i określone czynności. Poniżej publikujemy listę najistotniejszych przepisów:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Poz. 1468)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890 )

Ustawa o dozorze technicznym określa pojęcie dozoru technicznego, czyli jego definicję; zasady, zakres i formy wykonywania dozoru technicznego; jednostki właściwe do wykonywania dozoru techniczne.

Do wykonywania dozoru technicznego uprawnionych jest kilka jednostek, w tym: Urząd Dozoru Technicznego (UDT), Transportowy Dozór Techniczny (TDT), Wojskowy Dozór Techniczny (WDT).

Zakres działania Urzędu Dozoru Technicznego

Wśród podstawowych informacji, które poznaje kursant na typowym szkoleniu na wózki jezdniowe 2wjo lub 1wjo http://1wjo.pl należy wymienić zakres działania Urzędu Dozoru Technicznego. Jest to typowy punkt programu szkoleniowego, ponieważ każdy operator wózków musi znać obowiązujące normy, instytucje techniczne i zakres ich działań.


 1. Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, a także przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki
 2. Wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami, które zostały wymienione w ustawie.
 3. Wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego.
 4. Prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych.
 5. Analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stała ocena.
 6. Uzgadnianie programów szkoleń osób obsługujących i konserwujących utb tak, jak w przypadku http://www.centrumszkolen.net/kursy-na-wozki-widlowe/
 7. Uprawnianie zakładów do napraw i modernizacji urządzeń poddozorowych.
 8. Sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, konserwujących urządzenia techniczne.

środa, 18 listopada 2015

5 powodów, dla których okresowe szkolenia BHP dla firm są ważne

Pokażemy Wam dzisiaj, co może się stać, jeśli w firmie nie są wykonywane odpowiednio często okresowe szkolenia bhp. Zapewnienie takiego kursu leży w obowiązkach pracodawcy i ściśle łączy się z przestrzeganiem prawa pracy.

1. Nieaktualne kursy bhp - igranie z Państwową Inspekcją Pracy 


Jedną z najpoważniejszych konsekwencji, jakie mogą spotkać pracodawcę jest przedostanie się tej niechlubnej informacji do PIP. Działanie w zakładzie pracy bez aktualnych szkoleń bhp sprawia, że pracodawca może stracić prawo do prowadzenia zakładu pracy lub nawet zostanie nałożona na niego grzywna lub kara pozbawienia wolności (w skrajnych przypadkach). Jako firma szkoleniowa wiemy, że z takimi sytuacjami lepiej się nie stykać i dlatego proponujemy okresowe szkolenia bhp jako formę zabezpieczenia przez PIP.

2. Nieaktualne szkolenie bhp - zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu i pracowników


Inną konsekwencją braku aktualnych szkoleń bhp w pracy jest bezpośrednie zagrożenie płynące z faktu, że ktoś może nie umieć posługiwać się danym urządzeniem lub radzić sobie w określonej sytuacji. Należy wiedzieć, jak się zachować, gdyby w zakładzie wybuchł pożar, jak postępować w wypadku zetknięcia się z niebezpiecznymi substancjami lub uszkodzonymi gniazdkami elektrycznymi.

3. Działanie wbrew prawu pracy


Prawo pracy jasno zaznacza, że w określonych odstępach czasowych pracodawca zobowiązany jest umożliwić - na swój koszt - pracownikowi przejście odpowiednich szkoleń, najczęściej są to okresowe szkolenia bhp.

4. Sprzeciwianie się prawom pracownika


Pracodawca, który nie umożliwia pracownikowi odbycia okresowego szkolenia bhp lub nie udostępnia odpowiednich narzędzi niezbędnych do bezpiecznej pracy łamie prawo i pracownik powinien o tym doskonale wiedzieć. Nie można na taki incydent nie zareagować, ponieważ w innym wypadku takie patologiczne zachowania wciąż będą się powtarzać.

5. Brak znajomości zasad pierwszej pomocy i ppoż - zagrożenie dla życia i zdrowia


Brak znajomość przepisów bhp to również ryzyko braku umiejętności w zakresie udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, brak umiejętności radzenia sobie w wypadku zaprószenia ognia i konieczności bezpiecznej i rozsądnej ewakuacji.

Pracodawco, jeśli więc zależy Ci na bezpieczeństwie Twoich pracowników, to wybierz naszą firmę, ponieważ prowadzimy kompleksowe szkolenia bhp. 

środa, 9 września 2015

Gdzie mogę znaleźć dobre kursy na wózki jezdniowe?

Jeśli szukasz pomysłu na jakiś dobry kurs, to polecam Ci kursy zawodowe. Dlaczego? Ponieważ dzięki nim zyskasz dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do pracy w nowym zawodzie. Tak, co za tym idzie – robiąc kurs dajesz sobie szansę na znalezienie nowej, lepszej i ciekawszej pracy. Szczególnie radzę ci zainteresować się kursami na wózki jezdniowe.

Centrum Szkoleń z Łodzi


Jest w Łodzi taka firma – Centrum Szkoleń – ul. Praska 5/7. Zajmuje się ona szkoleniami z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego, w tym między innymi: z wózków widłowych, ładowarek teleskopowych, podestów ruchomych, żurawi samojezdnych, żurawi HDS, wciągników i wciągarek, suwnic, dźwigów towarowo-osobowych.

Kursy na wózki widłowe to dobra szansa, by w sumie tanio i bez problemów zrobić uprawnienia, które przydadzą się każdemu, kto jest w stanie prowadzić pojazdy mechaniczne i nie boi się tego. Uprawnienia UDT są bezterminowe i dają możliwość pracy we wszystkiego rodzaju halach, magazynach, stoczniach, sklepach. Legitymacje Urzędu Dozoru Technicznego pozwalają na pracę nie tylko w Polsce. To właśnie jest chyba największą rewelacją w tej dziedzinie – jedna legitymacja wyrobiona po kursie na wózki jezdniowe w Centrum Szkoleń pozwala na pracę na terenie całej Unii Europejskiej.

Kursy i Szkolenia na wózki widłowe i inne UTB


Polecam te i inne kursy. Niezależnie czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, czy prowadzisz samochód, czy jeszcze nie masz w tym doświadczenia, to możesz zdecydować się na kursy w Centrum Szkoleń Łódź, ul. Praska 5/7. Wystarczy, że chwycisz za telefon i już dziś zadzwonisz. Zobaczysz, że lepsza przyszłość jeszcze jest przed Tobą – a to wszystko za sprawą jednego małego kursu na wózki jezdniowe.

środa, 2 września 2015

Czym jest rekonwersja?

Kilka lat temu w państwie polskim wprowadzono takie zasady, które pozwalają na powrót byłych zawodowych żołnierzy do życia w społeczeństwie i ułatwia im możliwość znalezienia pracy. Prawo to nazywa się popularnie rekonwersją. Trzeba wiedzieć, że byłym zawodowym żołnierzom wojska polskiego należy przyznać tę rację, że ich zawód wymagał szczególnego dostosowania się i nieustannego poprawiania swoich możliwości obronnościowych i siłowych. Dzięki wyższym umiejętnościom wojskowy otrzymuje coraz wyższe stopnie w karierze. Niekiedy jednak mogą się również wydarzyć takie rzeczy, które w niespodziewany sposób mogą przerwać karierę nawet najlepszego żołnierza. To mogą być różnego rodzaju choroby przewlekłe, nagłe wypadki i inne wydarzenia, które zmuszają wojskowego do zakończenia pracy.

 Praca dla byłych żołnierzy


Jeśli były żołnierz zawodowy ma możliwość podjęcia pracy, to powinien skorzystać z prawa do rekonwersji. Rekonwersją objęci mogą być wszyscy, którzy odbywali służbę zawodową przez co najmniej kilka lat (od dwóch do piętnastu i oczywiście wyżej). Dzięki rekonwersji są oni w stanie uzyskać pieniądze od Ministerstwa Obrony Narodowej, które przeznaczyć mogą na szkolenia zawodowe i kursy w różnych firmach Szkoleniowych. Jednak najpierw taka firma musi określić się jasno, że prowadzi kursy na zasadzie rekonwersji. I właśnie taką firmą jest Centrum Szkoleń, Łódź, ul. Praska 5/7.

 Rekonwersja w Centrum Szkoleń


Rekonwersja pozwala na zrobienie uprawnień na różne urządzenia transportu bliskiego, w tym na wózki jezdniowe podnośnikowe, podnośniki koszowe, żurawie samojezdne i inne maszyny. Jeśli chcesz dowiedzieć się na ten temat, to odwiedź stronę internetową Centrum Szkoleń i zakładkę rekonwersja.

czwartek, 20 sierpnia 2015

Firma szkoleniowa Centrum Szkoleń z Łodzi ul. Praska 5/7

Chcesz ukończyć profesjonalny kurs na wózki widłowe? Rozglądasz się wśród ofert i czytasz o firmach, które reklamują się w Internecie? Chcemy polecić Ci najlepsze rozwiązanie. Dlaczego uważamy, że jest ono najlepsze? Dowiesz się z treści tego tekstu, dlatego zapraszamy do jego przeczytania.

Plusy kursów na wózki w Centrum Szkoleń z Łodzi

Kursy na wózki widłowe w Centrum Szkoleń w Łodzi, ul. Praska 5/7 odznaczają się wysoką jakością. Szkoleniowcy i instruktorzy są osobami o wysokiej kulturze osobistej, dlatego można być pewnym, że podczas zajęć zostanie się odpowiednio potraktowanym, z cierpliwością i uprzejmością. U nas zajęcia i egzaminy zdaje absolutnie każdy.

Co Ty zyskasz po kursie na wózki jezdniowe?

Wiele firm mówi o korzyściach wynikających z kursów na wózki widłowe. Jednak nie wspominają o tym, co najważniejsze: nie pokazują tego, że kurs jest w stanie zmienić sposób poszukiwania pracy, może dać wiarę w siebie i wiele i innych rzeczy, które są niekiedy ważniejsze niż ilość języków, w których może być wydany dyplom po ukończeniu szkolenia. I to właśnie wyróżnia naszą firmę Centrum Szkoleń Łódź, ul. Praska 5/7. Gdy prowadzimy kurs na wózki jezdniowe, to robimy to po to, by dać ludziom szansę na znalezienie pracy. Dzięki nam wielu odnalazło się w nowej sytuacji bez pracy i po kilku tygodniach byli w stanie podjąć pracę w zawodzie operatora wózków widłowych.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, to podajemy Ci nasz adres i stronę internetową:
Centrum Szkoleń
Łódź, ul. Praska 5/7
http://centrumszkolen.net
tel. +48 506 718 822
tel. +48 692 260 583

Serdecznie zapraszamy na nasze szkolenia na wózki widłowe.