środa, 18 listopada 2015

5 powodów, dla których okresowe szkolenia BHP dla firm są ważne

Pokażemy Wam dzisiaj, co może się stać, jeśli w firmie nie są wykonywane odpowiednio często okresowe szkolenia bhp. Zapewnienie takiego kursu leży w obowiązkach pracodawcy i ściśle łączy się z przestrzeganiem prawa pracy.

1. Nieaktualne kursy bhp - igranie z Państwową Inspekcją Pracy 


Jedną z najpoważniejszych konsekwencji, jakie mogą spotkać pracodawcę jest przedostanie się tej niechlubnej informacji do PIP. Działanie w zakładzie pracy bez aktualnych szkoleń bhp sprawia, że pracodawca może stracić prawo do prowadzenia zakładu pracy lub nawet zostanie nałożona na niego grzywna lub kara pozbawienia wolności (w skrajnych przypadkach). Jako firma szkoleniowa wiemy, że z takimi sytuacjami lepiej się nie stykać i dlatego proponujemy okresowe szkolenia bhp jako formę zabezpieczenia przez PIP.

2. Nieaktualne szkolenie bhp - zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu i pracowników


Inną konsekwencją braku aktualnych szkoleń bhp w pracy jest bezpośrednie zagrożenie płynące z faktu, że ktoś może nie umieć posługiwać się danym urządzeniem lub radzić sobie w określonej sytuacji. Należy wiedzieć, jak się zachować, gdyby w zakładzie wybuchł pożar, jak postępować w wypadku zetknięcia się z niebezpiecznymi substancjami lub uszkodzonymi gniazdkami elektrycznymi.

3. Działanie wbrew prawu pracy


Prawo pracy jasno zaznacza, że w określonych odstępach czasowych pracodawca zobowiązany jest umożliwić - na swój koszt - pracownikowi przejście odpowiednich szkoleń, najczęściej są to okresowe szkolenia bhp.

4. Sprzeciwianie się prawom pracownika


Pracodawca, który nie umożliwia pracownikowi odbycia okresowego szkolenia bhp lub nie udostępnia odpowiednich narzędzi niezbędnych do bezpiecznej pracy łamie prawo i pracownik powinien o tym doskonale wiedzieć. Nie można na taki incydent nie zareagować, ponieważ w innym wypadku takie patologiczne zachowania wciąż będą się powtarzać.

5. Brak znajomości zasad pierwszej pomocy i ppoż - zagrożenie dla życia i zdrowia


Brak znajomość przepisów bhp to również ryzyko braku umiejętności w zakresie udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, brak umiejętności radzenia sobie w wypadku zaprószenia ognia i konieczności bezpiecznej i rozsądnej ewakuacji.

Pracodawco, jeśli więc zależy Ci na bezpieczeństwie Twoich pracowników, to wybierz naszą firmę, ponieważ prowadzimy kompleksowe szkolenia bhp.