środa, 9 grudnia 2015

5 powodów, dla których należy używać odzieży ochronnej - przepisy BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy to jedna z ważniejszych spraw w dobrze funkcjonującym zakładzie pracy. Jednymi z najważniejszych przepisów bhp są te traktujące o odzieży ochronnej. Zapraszamy do przeczytania niezbędnych informacji na ten temat i zweryfikowania tej wiedzy ze swoim doświadczeniem.

 1. Ryzyko uszkodzenia poszczególnych części ciała

Do najbardziej podstawowych środków ochrony należą ubrania pozwalające w ogólnym stopniu ochronić całe ciało. Pracownik powinien ich stosować z pełną odpowiedzialnością. Ma również prawo do korzystania z nich, jeśli widzi taką potrzebę. Więcej o środkach ochrony osobistej można dowiedzieć się ze strony http://szkoleniabhp.edu.pl. Czasami zakłady pracy nie wyposażają swoich pracowników w ubrania robocze – jest to ogromny błąd i wykroczenie w ramach kodeksu pracy i przepisów bhp.

Do środków ochrony osobistej ogólnej należą takie przedmioty, jak:

 • ubrania, 
 • kombinezony, 
 • kurtki, 
 • bluzy, 
 • kamizelki, 
 • spodnie, 
 • fartuchy, 
 • fartuchy przednie, 
 • płaszcze, 
 • peleryny, 
 • ochraniacze barku, 
 • ochraniacze klatki piersiowej, 
 • ochraniacze brzucha, 
 • ochraniacze pośladków, 
 • osłony tułowia, 
 • osłony głowy i karku, 
 • kamizelki ostrzegawcze, 
 • kurtki ostrzegawcze, 
 • spodnie ostrzegawcze, 
 • narzutki ostrzegawcze, 
 • inne rodzaje odzieży ochronnej.
 1. Ryzyko zatrucia, poparzenia, zetknięcia z niebezpiecznymi substancjami

W pracy w laboratorium, kopalni czy innym miejscu, w którym istnieje ryzyko zetknięcia się z konkretnymi, zagrażającymi zdrowiu substancjami powinniśmy szczególnie chronić swoje kończyny – przed kroplami kwasów, substancji żrących itp.

Środki ochrony kończyn górnych: Rękawice ochronne, ochraniacze dłoni, ochraniacze nadgarstka, ochraniacze nadgarstka i przedramienia, ochraniacze łokcia, ochraniacze przedramienia i ramienia, inne środki ochrony rąk. Ośrodki ochrony kończyn dolnych: buty, półbuty, trzewiki, saperki, półsaperki, kalosze, sandały, trepy, ochraniacze stopy, ochraniacze golenia, ochraniacze kolana, ochraniacze uda, getry, inne ośrodki ochrony nóg.

Dodatkowo wato wspomnieć o środkach ochrony twarzy: okulary, gogle, osłony twarzy, tarcze. Ciekawe info na ten temat znajdziecie na http://www.centrumszkolen.net/szkolenia-bhp/

 1. Prace na wysokościach

Prace na wysokościach mogą być szczególnie niebezpieczne, jeśli nie jesteśmy w ich trakcie odpowiednio zabezpieczeni – specjalnymi wiązaniami lub pasami. Pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom komplet niezbędnych zabezpieczeń, o których mowa w przepisach bhp.

Uprzęże, w tym szelki bezpieczeństwa i pasy biodrowe, linki bezpieczeństwa, amortyzatory, urządzenia samohamowne, inne środki chroniące przed upadkiem.

 1. Temperatura

W zakładzie pracy istotne jest to, aby pracownik mógł wykonywać swoje czynności zawodowe w określonych przez prawo pracy warunkach: nie może być ani za zimno, ani za ciepło – oczywiście nie mówimy o konkretnych przypadkach, w których praca ma charakter zewnętrzny lub temperatura musi być wysoka – chodzi jednak o to, by pracownikom zapewnić np. środki izolujące cały organizm:

 • środki z doprowadzaniem powietrza, 
 • środki umożliwiające stosowanie izolującego sprzętu ochrony układu oddechowego, 
 • środki umożliwiające doprowadzenie powietrza lub stosowanie sprzętu ochrony układu oddechowego.

 1. Prace z substancjami pogarszającymi jakość cery

W przepisach bhp zawarte są również wskazówki do postępowania w przypadku, gdy praca może powodować uszkodzenie cery, pogorszenie jakości. Wtedy najlepiej stosować środki ochraniające skórę: środki osłaniające skórę – kremy, pasty, maści; środki oczyszczające skórę, środki regenerujące skórę.piątek, 4 grudnia 2015

Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym UDT


Zapraszamy do przeczytania naszego najnowszego tekstu, który traktować będzie o Urzędzie Dozoru Technicznego. UDT to najważniejsza w branży urządzeń transportu bliskiego instytucja, która zarządza wydawaniem nowych uprawnień i legitymacji dla operatorów. Urząd zajmuje się dozorowaniem wózków widłowych, ładowarek teleskopowych, podestów ruchomych, żurawi i innych.

Czym jest dozór techniczny?

Dozór techniczny to działania, które zmierzają do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania maszyn i urządzeń technicznych. Z tym zagadnieniem łączy się szereg aktów prawnych, które regulują pracę i określone czynności. Poniżej publikujemy listę najistotniejszych przepisów:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Poz. 1468)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890 )

Ustawa o dozorze technicznym określa pojęcie dozoru technicznego, czyli jego definicję; zasady, zakres i formy wykonywania dozoru technicznego; jednostki właściwe do wykonywania dozoru techniczne.

Do wykonywania dozoru technicznego uprawnionych jest kilka jednostek, w tym: Urząd Dozoru Technicznego (UDT), Transportowy Dozór Techniczny (TDT), Wojskowy Dozór Techniczny (WDT).

Zakres działania Urzędu Dozoru Technicznego

Wśród podstawowych informacji, które poznaje kursant na typowym szkoleniu na wózki jezdniowe 2wjo lub 1wjo http://1wjo.pl należy wymienić zakres działania Urzędu Dozoru Technicznego. Jest to typowy punkt programu szkoleniowego, ponieważ każdy operator wózków musi znać obowiązujące normy, instytucje techniczne i zakres ich działań.


 1. Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, a także przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki
 2. Wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami, które zostały wymienione w ustawie.
 3. Wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego.
 4. Prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych.
 5. Analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stała ocena.
 6. Uzgadnianie programów szkoleń osób obsługujących i konserwujących utb tak, jak w przypadku http://www.centrumszkolen.net/kursy-na-wozki-widlowe/
 7. Uprawnianie zakładów do napraw i modernizacji urządzeń poddozorowych.
 8. Sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, konserwujących urządzenia techniczne.