piątek, 4 grudnia 2015

Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym UDT


Zapraszamy do przeczytania naszego najnowszego tekstu, który traktować będzie o Urzędzie Dozoru Technicznego. UDT to najważniejsza w branży urządzeń transportu bliskiego instytucja, która zarządza wydawaniem nowych uprawnień i legitymacji dla operatorów. Urząd zajmuje się dozorowaniem wózków widłowych, ładowarek teleskopowych, podestów ruchomych, żurawi i innych.

Czym jest dozór techniczny?

Dozór techniczny to działania, które zmierzają do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania maszyn i urządzeń technicznych. Z tym zagadnieniem łączy się szereg aktów prawnych, które regulują pracę i określone czynności. Poniżej publikujemy listę najistotniejszych przepisów:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Poz. 1468)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890 )

Ustawa o dozorze technicznym określa pojęcie dozoru technicznego, czyli jego definicję; zasady, zakres i formy wykonywania dozoru technicznego; jednostki właściwe do wykonywania dozoru techniczne.

Do wykonywania dozoru technicznego uprawnionych jest kilka jednostek, w tym: Urząd Dozoru Technicznego (UDT), Transportowy Dozór Techniczny (TDT), Wojskowy Dozór Techniczny (WDT).

Zakres działania Urzędu Dozoru Technicznego

Wśród podstawowych informacji, które poznaje kursant na typowym szkoleniu na wózki jezdniowe 2wjo lub 1wjo http://1wjo.pl należy wymienić zakres działania Urzędu Dozoru Technicznego. Jest to typowy punkt programu szkoleniowego, ponieważ każdy operator wózków musi znać obowiązujące normy, instytucje techniczne i zakres ich działań.


 1. Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, a także przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki
 2. Wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami, które zostały wymienione w ustawie.
 3. Wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego.
 4. Prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych.
 5. Analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stała ocena.
 6. Uzgadnianie programów szkoleń osób obsługujących i konserwujących utb tak, jak w przypadku http://www.centrumszkolen.net/kursy-na-wozki-widlowe/
 7. Uprawnianie zakładów do napraw i modernizacji urządzeń poddozorowych.
 8. Sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, konserwujących urządzenia techniczne.

6 komentarzy:

 1. Bardzo ciekawe informacje na temat UDT, dzięki.

  OdpowiedzUsuń
 2. W sumie to dobrze, że UDT sprawuje taką władzę i kontrolę, dzięki temu istnieje szansa, że będzie coraz mniej wypadków na urządzeniach typu wózki widłowe.

  OdpowiedzUsuń
 3. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 4. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 5. A wiecie co grozi osobom nieprzestrzegającym prawa UDT. Dobry tekst o odpowiedzialności karnej http://wozki-widlowe-kursy-udt.blogspot.com/2015/12/przepisy-karne-dotyczace-dozoru.html

  OdpowiedzUsuń